July 19, 2024

๐— ๐—˜๐—ฆ๐—ฆ๐—ž ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜‡๐—ถ๐—ฑ๐—ถ ๐˜€๐—ผ๐—ฟ๐˜‚๐—บ๐˜‚๐˜๐˜‚๐—ธ ๐—ž๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ฒ๐—น๐—น๐˜‚ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ถ๐˜๐—ผฬ๐—ฟ ๐˜€๐—ถ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฏ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—ฎ-๐—ถ๐—ธ๐˜‚๐˜€

S. Exa. Ministru Ensinu Superiรณr, Siรฉnsia no Kultura (MESSK), Longuinhos dos Santos, prezidi sorumutuk Konsellu Reitรณr sira ba dala-ikus, neโ€™ebรฉ halaโ€™o iha Hotel Novo Turismo, Lecidere-Dรญli.

Ajenda sorumutuk ida-neโ€™e iha objetivu prinsipรกl rua, mak hanesan tuir mai neโ€™e: i) Avaliasaun ka balansu final kona-ba funsionamentu Konsellu Reitรณr sira (periudu 2020 toโ€™o 2023) no (ii) lansamentu livru husi S.Exa. Ministru ho tรญtulu โ€œIntervensaun sira, Harii Kualidade Ensinu Superiรณr iha Timor-Lesteโ€.

Atu salienta mรณs katak, Magnรญfiku Reitรณr no Prezidente husi Insttituisaun Ensinu Superior pรบblika no privada sira apresia ho pozitivu tebes kona-ba kriasaun Ministรฉriu espesรญfiku ida hodi akompaรฑa รกrea ensinu superior no mรณs medida balun neโ€™ebรฉ implementa ona durante mandatu husi VIII Governu Konstitusionรกl. Reitor sira mรณs fo sira nia hanoin kona-ba importรกnsia husi kriasaun no funsionamentu Konsellu Reitor nian hanesan รณrgaun konsultivu neโ€™ebรฉ atu rona sujestaun ka preokupasaun husi Instituisaun hotu hodi bele buka solusaun hamutuk.

Sorumutuk ida-neโ€™e hetan partisipasaun mรกximu hosi Magnรญfiku Reitรณr sira, Prezidente INCT, Diretรณr Ezekutivu ANAAA, Diretora-Jerรกl Ensinu Superiรณr no Siรฉnsia, tรฉkniku no asesรณr sira Ministรฉriu nian.

0Shares