April 15, 2024

SERIMÓNIA ISAR BANDEIRA NASIONÁL FULAN ABRIL 2024 IHA MESSK

Díli, 01 Abril 2024 – S. Exa. Ministru Ensinu Supérior, Siénsia no Kultura, Dr. José Honório, sai Inspetór iha Serimónia Isar Bandeira Nasionál ba fulan Abril 2024 nian, iha resintu edifisiu MESSK, Kolmera Díli.

#Média_MESSK

0Shares