June 24, 2024

MESSK Partisipa Iha Serimónia Isar Bandeira Nasionál Komemora Loron Restaurasaun Independénsia Timor-Leste ba Dala-20

S. Exa. Ministru Ensinu Superiór, Siénsia no Kultura (MESSK), Longuinhos dos Santos, partisipa iha Serimónia Isar Bandeira Nasionál, ne’ebé preside husi S. Exa. Prezidente Repúblika, Dr. José Ramos Horta, hodi komemora Loron Restaurasaun Independénsia Timor-Leste ba dala-20, iha Palásiu Prezidensiál, Ai-Tarak Laran.

0Shares