March 1, 2024

Lensa Foto

S. Exa. Ministru Ensinu Superiór, Siénsia no Kultura, Longuinhos dos Santos, hamutuk ho membru Governu balun partisipa iha serimónia graduasaun iha sekúlu dahuluk membru foun Organizasaun Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Timor-Leste tinan 2022, iha GMT, Dili.

0Shares