May 21, 2024

๐Ÿ…๐Ÿ…ฅ๐Ÿ…˜๐Ÿ…ฉ๐Ÿ…ค โ€“ ๐‘ฒ๐‘ถ๐‘ต๐‘ฒ๐‘ผ๐‘น๐‘บ๐‘ผ ๐‘ญ๐‘ถ๐‘ป๐‘ถ๐‘ฎ๐‘น๐‘จ๐‘ญ๐‘ฐ๐‘จ ๐‘ซ๐‘จ๐‘ณ๐‘จ๐‘ต ๐‘ฉ๐‘จ ๐‘ฐ๐‘ฎ๐‘ผ๐‘จ๐‘ณ๐‘ซ๐‘จ๐‘ซ๐‘ฌ

Ba Ambitu Selebrasaun Loron Nasional Ensinu Supรฉrior nian, no Promosaun Igualdade Jeneru, maka Ministรฉriu Ensinu Supรฉrior, Siรฉnsia no Kultura, hakarak fo sai ba pรบbliku katak:

MESSK ho Kooperasaun ho SEI, Loke Konkursu Fotografia ho Tema ยดยดDalan Ba Igualdade“, neโ€™ebรฉ oferese Eskluziva ba Estudante Femenina (Feto), husi Instituisaun Ensinu Supรฉrior Sira hotu iha Territoriu Nasional, atu hodi expressa sira nia kreatividade sira iha Mundu Fotografia nian, no promove sira nia partisipasaun iha kompetisaun publiku nian.

Data ba Foti Formulariu hahu husi Loron 19 toโ€™o 23 Outubru 2023, neโ€™ebรฉ mak disponรญvel liu husi link iha Deskrisaun no QR-Code neโ€™ebรฉ indika iha publiksaun.

Dokumentus neโ€™ebรฉ presiza mak hanesan:
– Formulariu Inksrisaun
– Formulariu Deskrisaun Foto
– Kopia Kartaun Eleitoral no Kartaun Estudante
– Fotografia Orijinal no bele mos ida neโ€™ebรฉ passa ona husi Pos-Produsaun ยดยดMaximu Foto 6 ba Kada Konkorente ida (1)“

Dokumentus Hotu tau hamutuk iha Folder ida no tau Naran:
Exemplu: Maria_Fernander_ConcursoFotoMescc

๐‘ซ๐’‚๐’•๐’‚ ๐’ƒ๐’‚ ๐’”๐’–๐’ƒ๐’Ž๐’Š๐’”๐’”๐’‚๐’–๐’ ๐’ƒ๐’‚ ๐’…๐’๐’Œ๐’–๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’–๐’”, ๐’‰๐’‚๐’‰๐’– ๐’Š๐’‰๐’‚ ๐’๐’๐’“๐’๐’ 25 ๐’•๐’โ€™๐’ 31 ๐‘ถ๐’–๐’•๐’–๐’ƒ๐’“๐’ 2023, ๐’๐’“๐’‚๐’” 09:00 ๐’•๐’โ€™๐’ 17:30, ๐‘ญ๐’‚๐’•๐’Š๐’ ๐’†๐’๐’•๐’“๐’†๐’ˆ๐’‚ ๐’Š๐’‰๐’‚ ๐‘ฎ๐’‚๐’ƒ๐’Š๐’๐’†๐’•๐’† ๐‘ซ๐’Š๐’“๐’†๐’”๐’‚๐’–๐’ ๐‘ฑ๐’†๐’“๐’‚๐’ ๐‘ท๐’๐’‚๐’๐’†๐’‚๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’– ๐’๐’ ๐‘ญ๐’Š๐’๐’‚๐’๐’”๐’‚๐’” (๐‘ซ๐‘ฎ๐‘ท๐‘ญ-๐‘ด๐‘ฌ๐‘บ๐‘ช๐‘ช).

Infromasaun Detallu, bele hare no download dokumentus iha anexu kraik, bele mos assesu liuhusi link ne’ebรฉ indika iha kraik.

Link Google Drive
https://drive.google.com/drive/folders/1Ge32AkSBkQ3I-RlTJOVD8_aw7yB9Vj0G?usp=share_link

๐™‰๐™ค๐™ฉ๐™–: ๐™ƒ๐™ช๐™จ๐™ช ๐˜ผ๐™ฉ๐™ช ๐™†๐™ค๐™ฃ๐™ ๐™ค๐™ง๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™š ๐™จ๐™ž๐™ง๐™– ๐™—๐™š๐™ก๐™š ๐™ก๐™š๐™š ๐™๐™ค ๐™–๐™ฉ๐™š๐™ฃ๐™จ๐™–๐™ช๐™ฃ ๐™—๐™– ๐™ ๐™ง๐™ž๐™ฉ๐™š๐™ง๐™ž๐™– ๐™ฃ๐™š’๐™š๐™—รฉ ๐™ž๐™๐™– ๐™๐™ค๐™ง๐™ข๐™ช๐™ก๐™–๐™ง๐™ž๐™ช ๐™–๐™ฃ๐™ฉ๐™š๐™จ ๐™จ๐™ช๐™—๐™ข๐™š๐™ฉ๐™š ๐™—๐™– ๐™ ๐™ค๐™ฃ๐™ ๐™ช๐™ง๐™จ๐™ช ๐™ง๐™š๐™›๐™š๐™ง๐™š.

0Shares