July 19, 2024

๐€๐๐„๐‘๐“๐”๐‘๐€ ๐Š๐Ž๐๐…๐„๐‘ร‰๐๐’๐ˆ๐€ ๐’๐ˆ๐„๐๐“ร๐…๐ˆ๐Š๐€ ๐ˆ๐‡๐€ ๐’๐„๐๐“๐‘๐” ๐๐€๐’๐ˆ๐Ž๐ร๐‹ ๐‚๐‡๐„๐†๐€

DILI, 11 Jullu 2023– S. E. Ministru Edukasaun Superiรณr, Siรฉnsia no Kultura, ๐ƒ๐ซ. ๐‰๐จ๐ฌรฉ ๐‡๐จ๐งรณ๐ซ๐ข๐จ ๐๐š ๐‚๐จ๐ฌ๐ญ๐š ๐๐ž๐ซ๐ž๐ข๐ซ๐š ๐‰๐ž๐ซรณ๐ง๐ข๐ฆ๐จ, halo abertura ba konferรฉnsia sientรญifika iha salaun konferรฉnsia Sentru Nasionรกl Chega (CNC-Sigla Portugรฉs), antigu Komarka Balide.

Iha ninia diskursu, Sr. Ministru hatete katak hakerek istรณria neโ€™e importante. Dala-barak hakerek no konta kona-ba ema boot sira deโ€™it mais kiโ€™ik oan sira neโ€™ebรฉ vulneravรฉl tebes iha situasaun sira luta ba libertasaun, dala-ruma ita haluha tiha.

Tamba neโ€™e, Sr. Ministru hanoin inisiativa Chega nian neโ€™e importante. Hanesan Timoroan, ita tenke fรณ kontribuisaun para ita tau ita-nia istรณria loloos iha nia fatin.

Nuneโ€™e mรณs, Sr. Ministru, ohin koโ€™alia ho Diretรณr Ezekutivu CNC ๐‡๐ฎ๐ ๐จ ๐Œ๐š๐ซ๐ข๐š ๐…๐ž๐ซ๐ง๐š๐ง๐๐ž๐ฌ atu hatama iha kurรญkulu hodi hanorin ita nia joven para sira bele hatene no hatur istรณria ho diโ€™ak. Tau iha kurรญkulu neโ€™e importante para Timoroan sira bele aprende sira nia istรณria rasik. Matenek oan sira tenke hakerek ita-nia istรณria.

๐Œรฉ๐๐ข๐š ๐Œ๐„๐’๐’๐Š

0Shares