May 21, 2024

๐Ÿ…๐Ÿ…ฅ๐Ÿ…˜๐Ÿ…ฉ๐Ÿ…ค ๐‘๐„๐™๐”๐‹๐“๐€๐ƒ๐” ๐…๐€๐™๐„ ๐’๐„๐‹๐„๐’๐€๐”๐ ๐ƒ๐Ž๐Š๐”๐Œ๐„๐๐“๐” ๐‘ช๐’‚๐’Ž๐’ƒ๐’๐’…๐’Š๐’‚-๐‘ป๐’Š๐’Ž๐’๐’“-๐‘ณ๐’†๐’”๐’•๐’† ๐‘ญ๐’“๐’Š๐’†๐’๐’…๐’”๐’‰๐’Š๐’‘ ๐‘บ๐’„๐’‰๐’๐’๐’‚๐’“๐’”๐’‰๐’Š๐’‘ 2023/2024

Ministรฉrio do Ensino Superior, Ciรชncia e Cultura (MESCC) liu husi Unidade de Parceria e Cooperaรงรฃo (UPC) informa ba kandidatu bolsa husi porgrama“Cambodia-Timor-Leste Friendship Scholarship”  neโ€™ebรฉ mak liu selesaun dokumentu katak entrevista sei halaโ€™o iha:

Loron              : Kuarta-feira, 8 Novembru 2023 โ€“ Kinta-feira, 9 Novembru 2023

Fatin                : Salaun MESCC, Avenida Marginal No. 4 Colmera, Vera Cruz – Dili

Horas              : 09:00 โ€“ 17:00 OTL

(Hare Tabela Distribuisaun Oras Entervista ba kada kandidatu)

Nota:

  1. Husu mos ba kandidatu sira atu uza roupa ho gola (formรกl)
  2. Husu ba kandidatu sira atu marka presenza iha fatin entrevista 30 minutu molok entrevista hahรบ
  3. La autoriza kandidatu sira uza sinelus ba iha fatin entrevista nian
  4. Kandidatu sira autoriza deโ€™it atu lori kaneta (karik presiza) ba iha fatin entrevista nian
  5. Prienxe lista presenza molok tuir entrevista
  6. Husu ba kandidatu sira hamate hotu telemovel durante prosesu entrevista
  7. Kandidatu neโ€™ebรฉ la mai tuir entrevista automatikamente katak resigna-an ona husi kandidatura bolsa estudu refere.

Mak nee deit, Ba ita boot sira nia atensaun ami hatoโ€™o, obrigadu wain

AVIZU-REZULTADU-SELESAUN-DOKUMENTU

0Shares