May 21, 2024

๐— ๐—˜๐—ฆ๐—ฆ๐—ž ๐—›๐—”๐—Ÿ๐—”โ€™๐—ข ๐—ฆ๐—ข๐—ฅ๐—จ๐— ๐—จ๐—ง๐—จ๐—ž ๐—›๐—ข ๐—”๐—ฉ๐—”๐—Ÿ๐—œ๐—”๐——ร“๐—ฅ ๐—ฆ๐—œ๐—ฅ๐—” ๐—•๐—” ๐—”๐—ฉ๐—”๐—Ÿ๐—œ๐—”๐—ฆ๐—”๐—จ๐—ก ๐—ž๐—จ๐—ฅ๐—ฆ๐—จ ๐—™๐—ข๐—จ๐—ก ๐—›๐—จ๐—ฆ๐—œ ๐—œ๐—ก๐—ฆ๐—ง๐—œ๐—ง๐—จ๐—œ๐—ฆ๐—”๐—จ๐—ก ๐—˜๐—ก๐—ฆ๐—œ๐—ก๐—จ ๐—ฆ๐—จ๐—ฃร‰๐—ฅ๐—œ๐—ข๐—ฅ ๐—ฆ๐—œ๐—ฅ๐—”

Dรญli, Sexta-Feira, 15/09/2023: Diretora-Jeral Ensinu Supรฉrior no Siรฉnsia, Sra. Maria Filomena Lay Guterres, halaโ€™o sorumutuk ho avaliadรณr sira, kona-ba avaliasaun kursu foun husi Instituisaun Ensinu Superior sira Sormutuk ida-neโ€™e halaโ€™o iha Salaun Reuniaun, MESSK Colmera, Dรญli, ho objetivu hodi diskuti kona-ba prosesu avaliasaun ba kursu foun sira neโ€™ebรฉ submete proposta husi Instituisaun Ensinu Superior sira atu loke iha tinan akadรฉmiku 2024 nian.

๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ธ๐˜‚๐—ฟ๐˜€๐˜‚ ๐—ณ๐—ผ๐˜‚๐—ป ๐˜€๐—ถ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ป๐—ฒโ€™๐—ฒ๐—ฏรฉ ๐—บ๐—ฎ๐—ธ ๐—ฎ๐˜๐˜‚ ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ฎ, ๐—ธ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐˜๐˜‚ ๐—ต๐˜‚๐˜€๐—ถ ๐—ปรญ๐˜ƒ๐—ฒ๐—น ๐—ป๐—ผ รก๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐˜€ ๐—ผ๐—ถ-๐—ผ๐—ถ๐—ป, ๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ฒ๐˜€๐—ฎ๐—ป ๐—ธ๐˜‚๐—ฟ๐˜€๐˜‚ ๐—ต๐˜‚๐˜€๐—ถ ๐—ปรญ๐˜ƒ๐—ฒ๐—น ๐—Ÿ๐—ถ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—ฎ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ ๐˜๐—ผรณ ๐—ถ๐—ต๐—ฎ ๐——๐—ผ๐˜‚๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ.

Avaliadรณr sira neโ€™ebรฉ mak halo avalisaun, mai husi Akadรฉmiku no Profisionรกl sira, tuir รกreas espesialidade ida-idak neโ€™ebรฉ mak relevante ho รกreas sira neโ€™ebรฉ propoin ona atu avalia. Tuir planu ne’ebรฉ estabelese, sei halaโ€™o uluk avaliasaun ba dokumentus relevante sira, hafoin sei halaโ€™o vizita ba iha fatin husi kada IES sira atu halo observasaun diretu ba kondisaun fatin no fasilidade sira, hodi bele prepara relatรณriu, neโ€™ebรฉ sei sai baze ba desizaun Ministรฉriu kona-ba atribuisaun lisensa operasional ba kursu foun sira.

0Shares