March 3, 2024

𝐇𝐚𝐥𝐚’𝐨 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐢𝐚𝐠𝐧ó𝐬𝐭𝐢𝐤𝐮 𝐋𝐢𝐚𝐧 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠é𝐬 𝐛𝐚 𝐅𝐮𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧á𝐫𝐢𝐮 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐊

Diresaun Nasionál Rekursu Umanu – MESSK, hamutuk ho Diresaun Jerál Ensinu Superiór no Siénsia, realiza atividade teste diagnóstiku lian portugés ba funsionáriu sira husi MESSK no SEAK, molok atu hahú formásaun ba lian portugés.𝗢𝗯𝗷𝗲𝘁𝗶𝘃𝘂 𝗵𝘂𝘀𝗶 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗮𝘂𝗻 𝗻𝗲’𝗲, 𝗮𝘁𝘂 𝗸𝗮𝗽𝗮𝘀𝗶𝘁𝗮 𝗳𝘂𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻á𝗿𝗶𝘂 𝘀𝗶𝗿𝗮 𝗶𝗵𝗮 á𝗿𝗲𝗮 𝗹𝗶𝗮𝗻 𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗴é𝘀 𝗻𝗶𝗮𝗻, 𝗵𝗼𝗱𝗶 𝗯𝗲𝗹𝗲 𝗳𝗮𝘀𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮 𝘀𝗶𝗿𝗮-𝗻𝗶𝗮 𝗻𝗲𝘀𝗲𝘀𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘀𝘂 𝗹𝗼𝗿𝗼𝗻-𝗹𝗼𝗿𝗼𝗻 𝗶𝗵𝗮 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗶𝘀𝗮𝘂𝗻 𝗻𝗲’𝗲 𝗿𝗮𝘀𝗶𝗸.Programa ba formasaun sei hafahe ba klase rua, hanesan klase básiku no intermédiu no sei hala’o durante períodu fulan tolu (3) nia laran.

0Shares