May 21, 2024

๐†๐Ž๐•๐„๐‘๐๐” ๐Ž๐๐’๐„๐‘๐•๐€ ๐๐‘๐Ž๐‰๐„๐“๐” ๐ˆ๐๐

๐Œ๐€๐๐”๐…๐€๐‡๐ˆ, ๐ŸŽ๐Ÿ– ๐€๐ ๐จ๐ฌ๐ญ๐ฎ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘ โ€“ Governu liuhosi Ministรฉriu Ensinu Superior, Siรฉnsia no Kultura (MESSK) servisu hamutuk ho Ministรฉriu Obras Pรบblikas (MOP), no Ministรฉriu Planeamentu, Investimentu no Estratรฉjiku (MPIE) nia Ajensia Dezenvolvimentu Nasionรกl (ADN), halo observasaun direta ba projetu konstrusaun edifรญsiu foun Eskola Institutu Politekniku Betano (IPB).

S. E. Ministru Ensinu Superior, Siรฉnsia no Kultura, ๐ƒ๐ซ. ๐‰๐จ๐ฌรฉ ๐‡๐จ๐งรณ๐ซ๐ข๐จ ๐๐š ๐‚๐จ๐ฌ๐ญ๐š ๐๐ž๐ซ๐ž๐ข๐ซ๐š ๐‰๐ž๐ซรณ๐ง๐ข๐ฆ๐จ, hatete objetivu vizita projetu IPB neโ€™e mai ho Ministru Obras Pรบblikas, ๐„๐ง๐ . ๐’๐š๐ฆ๐ฎ๐ž๐ฅ ๐Œ๐š๐ซรง๐š๐ฅ, atu haree para aselera prosesu neโ€™e ho diโ€™ak.

Tanba atu aselera, Sr. Ministru sira, koโ€™alia ho kompaรฑia neโ€™ebรฉ kaer projetu, no haree direta projetu neโ€™e nia kondisaun iha faze primeiru.

Sr. Ministru, hatete โ€œHaโ€™u hanoin neโ€™e diโ€™ak ba timoroan sira neโ€™ebรฉ hakarak mai eskola iha Institutu Politekniku Betanoโ€. Aleinde neโ€™e, Sr. Ministru, koโ€™alia mรณs ho estrutura sira IPB nian, tanba hanesan Ministru foun, foin mak halo vizita dahuluk.

Portantu iha vizita neโ€™e, Estudante ho Dosente sira iha Eskola IPB simu Sr. Ministru naโ€™in-rua ho delegasaun tuir tradisaun Munisรญpiu neโ€™e nian.

0Shares